Secapp Oy:n ilmoituskanava on EU:n Whistleblowing- direktiivin mukainen kanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaan voi jättää myös muita palautteita koskien Secapp Oy:n toimintaa. Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavaan joko anonyymisti tai halutessaan ilmoittaja voi jättää yhteystietonsa, jolloin ilmoittajaan voidaan olla yhteydessä, esimerkiksi lisätietopyynnöissä jne. Ilmoittajansuojalain mukaan ilmoituskanavaan ilmoituksen laittaneen henkilön henkilöllisyys suojataan. Kaikki ilmoitukset ovat täysin luottamuksellisia. Kaikki ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään Secapp Oy:n Whistleblowing- ilmoituskanavaa koskevan selvitysprosessin mukaisesti.

Secapp Oy's reporting channel is a channel for reporting suspected abuse in accordance with the EU Whistleblowing Directive. Other feedback regarding Secapp Oy's operations can also be left in the reporting channel. The report can be made in the reporting channel either anonymously or if desired, the notifier can leave his contact information, in which case the notifier can be contacted, for example in requests for additional information, etc. According to the Whistleblower Protection Act, the identity of the person who placed the report in the reporting channel is protected. All reports are completely confidential. All reports received in the reporting channel are processed in accordance with Secapp Oy's investigation process for the Whistleblowing reporting channel.

Ilmoitus koskee / Announcement applies
Kuvaile tähän ilmoitustasi koskevat tiedot/ Describe the information about your announcement here
Päivämäärä / Date

Valitse tästä tapahtuma-ajankohta. Voit kirjoittaa myös seuraavaan kohtaan lisätietoja aiheesta. / Select the date of the event here. You can also write in the next section for more information.

Muut lisätiedot koskien ilmoitusta / Other additional information regarding the announcement
Liitteet (kuvat, videot) / Attachments (images, videos)
Haluan, että minuun ollaan yhteydessä / I want to be contacted
Yhteystiedot yhteydenottoa varten / Contact information for getting in touch

Nimi, puhelinnumero & sähköpostiosoite / Name, phone number & email